Hva er mikroplast og hvorfor er det skadelig for deg og miljøet?

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor du bør unngå å kjøpe produkter som inneholder mikroplast og hvordan du kan bidra til å redusere skader på miljøet fra mikroplast.

 

Hva er mikroplast?

Mikroplast er plastbiter som er mindre enn fem millimeter, det vil si på størrelse med et sandkorn.

 

Hvor kommer mikroplasten fra?

Den ene typen mikroplast er den som blir produsert for å brukes i ulike produkter. Mikroplast tilsettes for eksempel i kosmetikk og tannkrem for å gi en slipende eller skrubbende effekt.

Den andre typen mikroplast er den som dannes ved at større plastprodukter, slik som bildekk, plastposer og flasker, brytes ned til mindre deler.

 

Hva er problemet med mikroplast?

Problemet med mikroplast er nettopp størrelsen. De er vanskelige å skille fra andre partikler og derfor vanskelig å samle og rydde opp. Noen plastbiter er så små at de kan gå gjennom cellemembraner. Vi vet lite om hvilke konsekvenser dette kan ha for planter, dyr eller mennesker.

Mikroplast i havet er ansett som et alvorlig globalt miljøproblem. Dyr tror plasten er mat og spiser den. Plast har blitt funnet i alt fra plankton og skjell til fisk og havfugl. Mikroplastens overflate tar opp miljøgifter som PCB og DDT fra havet. Forskere tror at plasten og miljøgiftene kan samles opp i næringskjeden. Det betyr at vi kan få det i oss gjennom maten vi spiser. Mikroplast har også blitt funnet i drikkevann over hele verden.

 

Hvor stort er problemet med mikroplast?

Den totale mengden årlige utslipp av mikroplast fra primære kilder i Norge er estimert til omtrent 8.000 tonn (1,6 kg per person) Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Mepex for Miljødirektoratet. Mye av denne mikroplasten har potensial til å havne i vassdragene eller havet.

Slitasje fra dekk og veimerking står for omtrent 5.000 tonn og er den største kilden.

Bruk at mikroplast i kosmetikk og kroppspleie står for omtrent 40 tonn, mens vask av syntetiske klær står for opp mot 1000 tonn. Dette slippes ut gjennom avløpsvannet ditt.

Ingen vet sikkert hvor mye plastsøppel som havner i sjøen hvert år, men det kan dreie seg om 10.-20.000 tonn bare fra Norge.

 

Hva kan du gjøre for å redusere mengden mikroplast?

  • Kjør mindre bil!
  • Kjøp mindre engangsplast og andre unødvendige plastprodukter.
  • Reduser bruken av klær laget av plaststoffer (fleece, polyester, akryl) og ikke vask klærne mer enn nødvendig.
  • Ikke bruk kosmetikk eller andre produkter tilsatt mikroplast.
  • Sørg for å levere emballasjeplast til gjenvinning, og annen plast til restavfall.
  • Ikke kast plast i naturen!
  • Delta på strandrydding og ta med deg plast hvis du finner dette i naturen.

Når du handler hos Lumi Organic kan du være trygg på at ingen av produktene inneholder mikroplast. Noe av emballasjen består av plast og er gjenvinnbar. Vi ber deg om å alltid sortere denne plasten til gjenvinning.

 

Les mer om mikroplast hos kildene nedenfor:

www.miljodirektoratet.no

www.niva.no

www.forskning.no

www.naturvernforbundet.no

www.beatthemicrobead.org